Інформація про мерчант

Запит Merchant Info використовується для отримання даних про магазин створеного в системі wayforpay.

Параметри запиту

Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/mms/merchantInfo.php

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

 

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, ге{ "merchantAccount":"test_merch_n1", "merchantSignature":"sdfds3eda323edsds235ds4s44sbmuu6", }нерується за параметром merchantAccount.

 

Параметр

Опис

Обов'язкове

merchantAccount

Унікальний ідентифікатор продавця.

так

merchantSignature

Підпис запиту

так

Параметри відповіді

Параметр

Опис

Приклад

reason

Результат запиту

Ok

reasonCode

Код результату обробки

1100

merchantAccount

Унікальний ідентифікатор продавця

test_merch_n1

site

Адреса веб-сайту мерчанта

site.com

description

Опис партнера/тип діяльності мерчанта

description of shop

phone

Номер телефону мерчанта в міжнародному форматі 

380901234567

email

Email адреса мерчанта

ff1f@com

compensation

Тип відшкодування card/account (карта/рахунок)

card

status

Статус мерчанта: New, Active, Blocked

active

createDate

Дата створення мерчанта

12.01.2016

Приклад запиту та відповіді

Запит
{
"merchantAccount":"test_merch_n1",
"merchantSignature":"sdfds3eda323edsds235ds4s44sbmuu6"
}

 

Відповідь:
{
"reason":"Ok",
"reasonCode":1100,
"merchantAccount":"test_merch_n2",
"site":"site.com",
"description":"description of shop",
"phone":"380901234567",
"email":"ff1f@com",
"compensation":"card",
"status":"active",
"createDate":"12.01.2016"
}