Отримання курсів валют

Запит CURRENCY_RATES використовується для отримання курсів валют в системі wayforpay.

 

Параметри запиту:

Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/api

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації парамаетров merchantAccount, orderDate розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

 

Параметр

Опис

Обов'язкове

 

transactionType

CURRENCY_RATES

так

merchantAccount

Ідентифікатор продавця.

так

merchantSignature

Підпис запиту

так

apiVersion

Версія протоколу. Значення за замовчуванням: 1

так

orderDate

Дата за яку необхідно отримати курси

так

currency

Валюта, курс якої бажаєте отримати

ні

Параметри відповіді:

 

Параметр

Опис

Приклад

reasonCode

Код відмови

1100

reason

Причина відмови

Ok

ratesDate

Дата за яку видано курси валют

 

rates

Масив курсів валют

1415379863

 

Приклад запиту і відповіді

Запит

{
"apiVersion": "1",
"transactionType": "CURRENCY_RATES",
"merchantAccount": "test_merch_n1",
"orderDate": 1519885604,
"merchantSignature": "66917B2222227A452BD5826BC0B6B7E7"
}​

 

Відповідь

{
"REASONCODE": 1100,
"REASON": "OK",
"RATESDATE": 1519115604,
"RATES": {
"AUD": 19.41,
"BTC": 192278,
"CAD": 19.44,
"CHF": 27.08,
"CNY": 3.85,
"CZK": 1.11,
"EUR": 29.76,
"GBP": 33.78,
"HKD": 3.37,
"ILS": 7.39,
"JPY": 0.23,
"KZT": 0.08,
"PLN": 7.04,
"SGD": 18.98,
"USD": 26.45
}
}​