Списання заблокованої/холдованої суми (Settle)

Запит Settle використовується для підтвердження списання платежу Auth. Результатом обробки запиту є списання заблокованих раніше грошових коштів з картки клієнта. Операція доступна для транзакцій Purchase і Charge (host-2-host) з типом merchantTransactionType = AUTH.

Параметри запиту

Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/api

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації парамаетров merchantAccount, orderReference, amount, currency розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні

 

Параметр

Опис

Обовя'зкове

transactionType

Тип запиту, приймає значення SETTLE

так

merchantAccount

Унікальний ідентифікатор продавця..

так

orderReference

Унікальний номер замовлення в системі торговця

так

amount

Сума підтвердження списання

так

currency

Валюта списання

так

merchantSignature

підпис замовлення

так

apiVersion

Версія протоколу.

Значання за замовчуванням: 1

так

productName[]

Масив з найменуванням замовлених товарів

ні

productPrice[]

Масив з цінами за одиницю товару. Ця інформація буде видна на сторінці оплати замовлення

ні

productCount[]

Масив з кількістю замовленого товару по кожній з позицій.

ні

 

Параметри відповіді:

Параметри ВІДПОВІДІ:
Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації параметрів merchantAccount, orderReference, transactionStatus, reasonCode розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

 

Параметр

Опис

Приклад

merchantAccount

ідентифікатор продавця

test_merch_n1

orderReference

Унікальний номер замовлення в системі торговця

1212dd1

merchantSignature

hash_hmac

 

amount

Сума підтвердження списання заблокованих коштів.

Сума може бути ≤ сумі AUTH

100

currency

Валюта

UAH

authCode

код авторизації - присвоюється банком

324567

createdDate

дата створення запиту в psp

123456789

processingDate

дата процесування транзакції

12345678

cardPan

маскування номеру картки

42****4242

cardType

тип картки: Visa/MasterCard

Visa

issuerBankCountry

Країна карти

980

issuerBankName

Ім'я Банку карти

PrivatBank

recToken

токен платежу для рекаренгових списань

121213321-3213213-3213213-321-3

transactionStatus

статус транзакції

Approved

reason

Причина відмови

Ok

reasonCode

код відмови

1100

fee

Комісія psp

0.00

paymentSystem

Платіжна система, через яку був здійснений платіж.

card

 

Приклад запиту та відповіді

Запит:
{
"transactionType":"SETTLE",
"merchantAccount":"test_merchant",
"orderReference":"DH783023",
"amount":100,
"currency":"UAH",
"merchantSignature":"b95932786cbe243a76b014846b63fe92",
"apiVersion": 1
}
 
Відповідь:
{
"merchantAccount":"test_merch_n1",
"orderReference":"DH783023",
"merchantSignature":"",
"amount":100,
"currency":"UAH",
"authCode":"541963",
"createdDate":12345678,
"processingDate":12345678,
"cardPan":"41****8217",
"cardType":"visa",
"issuerBankCountry":"980",
"issuerBankName":"Privatbank",
"recToken":"",
"transactionStatus":"Approved",
"reason":ok,
"reasonCode":"1100",
"fee":0,
"paymentSystem":"card"
}