Інформація про партнера

Запит Partner Info використовується для отримання даних про партнера, якого було створено магазином у системі wayforpay.

Параметри запиту

Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/mms/partnerInfo.php

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації параметрів merchantAccount, partnerCode розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

 

Параметр

Опис

Обов'язкове

merchantAccount

Унікальний ідентифікатор продавця.

так

partnerCode

Аккаунт магазину про який необхідно отримати інформацію

так

merchantSignature

підпис запиту

так

Параметри відповіді

Параметр

Опис

Приклад

reason

Результат запиту

Ok

reasonCode

Код результату обробки запиту

1100

merchantAccount

Унікальний ідентифікатор продавця згенерований для магазину

test_merch_n1

partnerCode

Код партнера - назва партнера - id партнера

test_partner

site

Адреса веб-сайту партнера

site.com

description

Опис партнера / тип діяльності партнера магазину

description of shop

phone

Номер телефону партнера в міжнародному форматі

380901234567

email

Email адреса партнера

ff1f@com

compensation

Тип відшкодування card / account (карта/рахунок) 

card

partnerStatus

Статус партнера: New, Active, Blocked

active

createDate

Дата створення партнера

12.01.2016

Приклад запиту і відповіді

Запит:
{
"merchantAccount":"test_merch_n1",
"partnerCode":"test_partner",
"merchantSignature":"860ee1b8f4595660ecae76c431cea88b"
}
 
Відповідь:
{
"reason":"Ok",
"reasonCode":"1100",
"merchantAccount":"test_merch_n2",
"partnerCode":"test_partner",
"site":"site.com",
"description":"description of shop",
"phone":"380901234567",
"email":"ff1f@com",
"compensation":"card",
"partnerStatus":"active",
"createDate":"12.01.2016"
}