API Отримання Списку транзакцій

 Запит TRANSACTION LIST використовується для отримання списку транзакцій по магазину за певний період часу.

Запит формується на стороні продавця та передається методом POST на URL https://api.wayforpay.com/api

 

Параметри запиту:

Параметр

Опис

Обов'язкове

transactionType

Тип запиту, приймає значення TRANSACTION_LIST

так

merchantAccount

Унікальний ідентифікатор продавця.

так

merchantSignature

Підпис запиту

так

apiVersion

Версія протоколу.

Значення за замовчуванням: 1

Значення 2 - надає передачу розширених даних у вiдповiдi - додатковi поля, доставка, коментарі.

так

dateBegin

Дата початку періоду, timestamp

так

dateEnd

Дата завершення періоду, TRANSACTION_LIST

так

 

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації параметрів merchantAccount; dateBegin; dateEnd розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

Параметри відповіді:

Параметр

Опис

Приклад

reason

результат відповіді

Ок

reasonCode

код відповіді

1100

transactionList

Список транзакцій за період у запиті

 

transactionType

Тип транзакції

Purchase

orderReference

Унікальний номер замовлення в системі торговця

1212dd1

createdDate

Дата створення запиту в psp

123456789

amount

Сума замовлення

100

currency

Валюта замовлення

UAH

transactionStatus

статус транзакції

Approved

processingDate

Дата процесування транзакції

12345678

reasonCode

Причина відмови

1100

reason

код відмови

Ok

email

Email клієнта

email@email.com

phone

Номер телефону клієнта

380987654321

paymentSystem

Платіжний метод, яким була проведена оплата

card

cardPan

Маскувати номер карти

42****4242

cardType

Тип карти: Visa / MasterCard

Visa

issuerBankCountry

Країна карти

980

issuerBankName

Ім'я Банку Банку емітента карти

PrivatBank

fee

Комісія psp

1.50

Приклад запиту і відповіді

Запит:
{
"apiVersion": 1,
"transactionType": "TRANSACTION_LIST",
"merchantAccount": "test_merch_n1",
"merchantSignature": "b9277c081b29841e5eccea03d223e23a",
"dateBegin": 1454277600,
"dateEnd": 1454364000
}

 

Відповідь:
{
"reason": "Ok",
"reasonCode": 1100,
"transactionList": [
{
"transactionType": "PURCHASE",
"orderReference": "RF3656-1454331982",
"createdDate": "1454332003",
"amount": "0.17",
"currency": "UAH",
"transactionStatus": "Declined",
"processingDate": "1454332238",
"reasonCode": "1101",
"reason": "Declined To Card Issuer",
"email": "dev@wayforpay.com",
"phone": "380660000001",
"paymentSystem": "card",
"cardPan": "41****1111",
"cardType": "Visa",
"issuerBankCountry": "",
"issuerBankName": "",
"fee": "0"
},
{
"transactionType": "PURCHASE",
"orderReference": "RF3656-1454338652",
"createdDate": "1454338658",
"amount": "0.17",
"currency": "UAH",
"transactionStatus": "InProcessing",
"processingDate": "1454338666",
"reasonCode": "1131",
"reason": "Transaction in processing",
"email": "dev@wayforpay.com",
"phone": "380660000001",
"paymentSystem": "privat24",
"cardPan": "",
"cardType": "",
"issuerBankCountry": "",
"issuerBankName": "",
"fee": "0"
}
]
}