Редагування партнера

Запит Partner Edit використовується для зміни даних магазина, створеного в системі wayforpay.

Параметри запиту

Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/mms/updatePartner.php

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації параметрів merchantAccount, partnerCode розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

 

Параметр

Опис

Обов'язкове

merchantAccount

Ідентифікатор продавця під яким було створено партнера, реквізити якого будуть змінені.

Дане значення присвоюється Вам з боку WayForPay

так

merchantSignature

підпис запиту

так 

partnerCode

Код партнеру - назва партнера - id партнера - реквізити якого необхідно змінити

так

site

Адреса веб-сайту партнера

ні

phone

Номер телефону торговця в міжнародному форматі

ні

email

Email адреса торговця партнера

ні

description

Опис партнера/типа діяльністі партнера

ні

compensationCardNumber

Номер карти для відшкодування

ні

compensationCardExpYear

Термін дії рік  (string 4)

ні

compensationCardExpMonth

Термін дії місяць (string 2)

ні

compensationCardCvv

CVV код карти

ні

compensationCardHolder

Прізвище та Ім'я власника карти

ні

compensationAccount

Номер банківського рахунку для відшкодування (string 4-20)

ні

compensationAccountMfo

МФО Банку (string 6)

ні

compensationAccountOkpo

ОКПО/ІПН одержувача (string 8,10 або 14)

ні

compensationAccountName

Назва юр. особи/рахунки

ні

Параметри відповіді

Параметр

Опис

Приклад

partnerCode

Унікальний ідентифікатор продавця згенерований для магазину

partner_merch_n1

secretKey

Секретний ключ магазину

sdfds3eda323eds

reason

результат запиту

update

reasonCode

Код результату обробки запиту.

1100

Приклад запиту та відповіді

Запит:
{
"merchantAccount":"test_merch_n1",
"merchantSignature":"0f4ab40a5а56710а0e8e8b41bb05fb48e85bb047",
"partnerCode":"partner_merch_n1",
"site":"http://site.com",
"phone":"380901234567",
"email":"ff1f@com",
"compensationCardNumber":"4111111111111111",
"compensationCardHolder":"super holder",
"compensationCardExpYear":"2029",
"compensationCardExpMonth":"05",
"compensationCardCvv":"111",
"description":"opisanie of shop"
}

 

Відповідь:
{
"partnerCode":"partner_merch_n1",
"secretKey":"0f4ab40a5а56710а0e8e8b41bb05fb48e85bb047",
"reason":"update",
"reasonCode":"1100"
}