Додати партнера

Запит add Partner використовується для реєстрації нового партнера магазину в системі wayforpay.

Результатом обробки запиту є додавання партнера в магазин і передача його реквізитів.

Параметри запиту


Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/mms/addPartner.php

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації параметрів merchantAccount, partnerCode, phone, email розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

 

Параметр

Опис

Обов'язкове

merchantAccount

Ідентифікатор продавця. Дане значення присвоюється Вам з боку WayForPay

так

merchantSignature

підпис запиту

так

partnerCode Код партнера - назва партнера - id партнера

так

site

Адреса веб-сайту торговця

так

phone

Номер телефону партнера в міжнародному форматі

так

email

Email адреса партнера

так

description

Опис магазину/тип діяльності магазину торговця

ні

compensationCardNumber

Номер карти для відшкодування

ні

compensationCardExpYear

Термін дії рік (string 4)

ні

compensationCardExpMonth

Термін дії місяць (string 2)

ні

compensationCardCvv

CVV код карти

ні

compensationCardHolder

Прізвище та Ім'я власника карти

ні

compensationAccount

Номер банківського рахунку для відшкодування (string 4-20)

ні

compensationAccountIban

IBAN рахунки

ні

compensationAccountMfo

МФО Банку (string 6)

ні

compensationAccountOkpo

ОКПО/ІПН одержувача (string 8,10 или 14)

ні

compensationAccountName

Назва юр. особи/рахунку

ні

compensationCardToken

токен карти для відшкодування

ні

Параметри відповіді

Параметр

Опис

Приклад

partnerCode

Код партнера

partner_merch_n1

reason

Результат запиту

Ok

reasonCode

Код результату обробки запиту

1100

Приклад запиту і відповіді

Запит:
{
"merchantAccount":"test_merch_n1",
"merchantSignature":"4a76353de3a7ce3c9d9c8a362d37f28b",
"partnerCode":"superPartner1",
"phone":"380901234567",
"email":"ff1f@com",
"compensationCardNumber":"4111111111111111",
"compensationCardHolder":"super holder",
"compensationCardExpYear":"2029",
"compensationCardExpMonth":"05",
"compensationCardCvv":"111",
"description":"description of shop"
}
 
Відповідь:
{
"reason":"Ok",
"reasonCode":"1100",
"partnerCode":"site.com"
}