Додати мерчанта

Request and response exampleЗапит add Merchant використовується для реєстрації нового магазину в системі wayforpay.

Результатом обробки запиту є створення магазину і передача його реквізитів.

Параметри запиту

Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/mms/addMerchant.php

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації параметрів merchantAccount, site, phone, email розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

Параметр

Опис

Обов'язкове

merchantAccount

Ідентифікатор продавця. Дане значення присвоюється Вам з боку WayForPay

так

merchantSignature

підпис запиту

так

site

Адреса веб-сайту торговця

так

phone

Номер телефону торговця в міжнародному форматі

так

email

Email адреса торговця

так

description

Опис магазину/тип діяльність магазину торговця

ні

compensationCardNumber

 

ні

compensationCardExpYear

Термін дії рік (string 4)

ні

compensationCardExpMonth

Термін дії місяць (string 2)

ні

compensationCardCvv

CVV код картки

ні

compensationCardHolder

Прізвище та Ім'я власника карти

ні

compensationAccount

Номер банківського рахунку для відшкодування (string 4-20)

ні

compensationAccountMfo

МФО Банку (string 6)

ні

compensationAccountOkpo

ОКПО/ІПН одержувача  (string 8,10 или 14)

ні

compensationAccountName

Назва юр. особи/рахунка

ні

compensationCardToken

Токен карти для відшкодування

ні

Параметри відповіді

Параметр

Опис

Приклад

merchantAccount

Унікальний ідентифікатор продавця згенерований для магазину

test_merch_n2

secretKey

Секретний ключ магазину

sdfds3eda323eds

reason

результат запиту

Ok

reasonCode

Код результату обробки запиту.

1100

Приклад запиту та відповіді

Запит
{
"merchantAccount":"test_merch_n1",
"merchantSignature":"4a76353de3a7ce3c9d9c8a362d37f28b",
"site":"http://site.com",
"phone":"380901234567",
"email":"ff1f@com",
"compensationCardNumber":"4111111111111111",
"compensationCardHolder":"super holder",
"compensationCardExpYear":"2029",
"compensationCardExpMonth":"05",
"compensationCardCvv":"111",
"description":"opisanie of shop"
}

 

Відповідь:
{
"reason":"Ok",
"reasonCode":"1100",
"merchantAccount":"site.com",
"secretKey":"0f4ab40a5а56710а0e8e8b41bb05fb48e85bb047"
}