Видалення виставлених рахунків (Remove invoice)

Даний метод API дозволяє видаляти виставлені неоплачені рахунки.

Запит c необхідними параметрами формується на стороні продавця та передається методом POST по протоколу HTTP на URL https://api.wayforpay.com/api

Параметри запиту:

Параметр

Опис

Обов'язкове

transactionType

REMOVE_INVOICE

Так

apiVersion

Версія протоколу. Значення за замовчуванням: 1

Так

merchantAccount

Ідентифікатор продавця. Це значення присвоюється Вам з боку WayForPay

Так

orderReference

Рефернс створеного раніше invoice

Так

merchantSignature

Підпис запиту

Так

 

Аутентифікація запитів

З метою підтвердження валідності даних повинно бути згенеровано і передано в запиті HMAC_MD5 контрольний підпис з використанням SecretKey торговця.

Рядок, що підлягає HMAC_MD5, генерується шляхом конкатенації параметрів merchantAccount, orderReference, розділених ";" (крапка з комою) в кодуванні UTF-8

Параметри відповіді:

 

reason

Причина відмови

reasonCode

код відмови

 

Приклад запиту і відповіді

Запит
{
"apiVersion": "1",
"transactionType": "REMOVE_INVOICE",
"merchantAccount": "test_merch_n1",
"orderReference": "INV-1479196343",
"merchantSignature": "bc54562dc1fa928b52fd3eb0e4d36937"
}

 

Відповідь
{
"reason": "Removed",
"reasonCode": 1100
}